privacy & cookies

Jouw privacy vinden we bij Hartman&Poortvliet erg belangrijk. We houden ons dan ook aan de privacy wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die echt nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens als jij dat vraagt.
 

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd correct gebruiken. We leggen graag uit wat we doen met de informatie die je aan ons verstrekt. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact ons op.

Contactformulier 
Met het contactformulier kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer en je e-mailadres. Deze hebben wij nodig zodat we contact met je kunnen opnemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.  

Statistieken 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen ook zien als je ons weer bezoekt. In je browser kan je het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze website wijzigt, passen wij ook de privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Jouw rechten 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Als we je verzoek binnen hebben ontvangen, gaan we er meteen mee aan de slag. En doen dit binnen de afgesproken termijn. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen 
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@hartmanpoortvliet.nl. Ook als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kan je een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens 
Hartman&Poortvliet
De Boomgaard 3
7207 MJ ZUTPHEN
info@hartmanpoortvliet.nl

KvK nummer: 53874188

Versie: 1 november 2023