"voorkomen kunnen we het niet." 

We zorgen er wel voor dat je het kunt navertellen 

Wat doet Hartman&Poortvliet

 Overval training

Bij een overval maakt helder denken plaats voor paniekgevoelens. Logisch, je bent totaal overrompeld. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van een overvaltraining de emotionele schade na een overval beperkt. Dat komt doordat u beter weet wat u moet doen in een dergelijke situatie. Met onze overvaltraining maken we u bewust van uw (stress)reactie en leert u onder spanning controle te houden over uzelf en de situatie. Verder besteden we aandacht aan preventieve maatregelen, zwakke punten in de beveiliging en de gevolgen die bepaald gedrag kan hebben. >>

 Agressie training

Een rustige werkdag kan anders lopen dan gedacht. Bent u winkelier, ambtenaar, deurwaarder, chauffeur, werkzaam bij een hulpdienst of werkzaam in het onderwijs? Dan heeft u waarschijnlijk dagelijks te maken met agressie op de werkvloer. Hoe u reageert bepaalt of de situatie uit de hand loopt of niet. Met onze agressie training leren we u om te gaan met agressie, de situatie in te schatten en daar naar te handelen. Daarbij gaan we in onze trainingen altijd uit van de persoon. De focus ligt op het versterken van uw eigen kwaliteiten en op de manier van handelen die het beste bij u past. >>

 Preventie

Elke plek waar veel cash geld of waardevolle spullen aanwezig zijn, kan een mogelijk doelwit voor overvallers zijn. Dus ook uw bedrijf! De afgelopen jaren hebben politie en justitie veel geïnvesteerd om het aantal overvallen om laag te brengen. Als ondernemer kan je zelf het risico op een overval ook al verlagen. Want een overval leidt niet alleen tot materiële en financiële schade, vooral de emotionele schade is vaak groot en soms zelfs onherstelbaar. Samen met u zorgen we voor goede maatregelen en veiligheidsprocedures, zodat iedereen het kan navertellen. >>

Effectief omgaan met agressie

Hartman & Poortvliet leert ondernemers en hun personeel omgaan met lastige of agressieve klanten. Het omgaan met conflictsituaties en het verlagen van het stressniveau tijdens een overval of bijvoorbeeld de aanhouding van een winkeldief. Maar ook preventief handelen vóór een overval en het op de juiste wijze reageren tijdens een overval en erna. Kans op letsel en psychisch trauma blijft hierdoor minimaal. "Een overval kunnen we niet voorkomen, we kunnen u wel helpen het er zo goed mogelijk van af te brengen."

Als de ander je aanvalt ben je geneigd je te verdedigen. Dat is niet handig, Meebewegen en de opmerking tackelen heeft een beter effect. Je blijft daarmee uit de strijd en blijft toch bij het gespreksonderwerp. Voor mensen die nogal eens in conflicten verzeild raken kan dat het verschil betekenen tussen navertellen of niet. We leren je om minder aandacht te geven aan de emoties die mensen voelen als ze aangevallen worden. En wat je kan doen als het je overkomt. 

Hartman&Poortvliet in de media

'Omgaan met stress'

"Alleen door het zo echt mogelijk te laten lijken kunnen mensen goed getraind worden."

'"Dat wordt opgeslagen op de harde schijf", zegt trainer Mathijs Hartman. "En mocht er dan ooit een overval of een andere stressvolle situatie plaatsvinden, dan komt het naar boven en dan is het herkenbaar. Dan kunnen mensen goed reageren."

RTV Utrecht

'Dit is een overval!' 

“Speel vooral niet de held", maar hoe je dan wel te gedragen?

Knap lastig als zo'n puber in bontkraag staat te blazen dat hij je geld wil.  'Vechten, vluchten of bevriezen', dat zijn de drie instinctieve reacties van mensen op een gevaarlijke situatie. Alle drie zijn ze fout, leren horeca medewerkers op een overvalpreventiecursus. Hoe je dan wel te gedragen?

Remco Andersen 28 februari 2018, 19:44

'Agressie op de werkvloer'

Wat doe je?
Vluchten, vechten of bevriezen?


Een overvaller zet een pistool in je nek. Wat doe je? Vluchten, vechten of bevriezen? Twee gevangenbewaarders uit Zutphen trainen horecamedewerkers voor het juiste antwoord.
,,Verzet je niet, want bijna alle helden liggen op het kerkhof."

Jelle Boonstra, 09 juni 2018, 14:39 

“Het is anders dan je denkt"

Een overval of een (geweldadige) winkeldiefstal is altijd een ingrijpende gebeurtenis. De kans op zo'n situatie kan verkleind worden door een goed preventiebeleid binnen uw bedrijf. Helemaal voorkomen is echter niet mogelijk. We trainen uw medewerkers hoe te handelen bij een overval of (geweldadige) winkeldiefstal. Hierdoor kunnen we de schade, emotioneel en vaak ook materieel, zo beperkt mogelijk houden.

De trainingen vinden plaatsen bij uw bedrijf of op een in overleg gekozen locatie, onder begeleiding van een docent en ervaren acteurs.

"Door uw medewerkers voor te bereiden, kunnen zij beter inspelen op agressieve situaties"

In ons werk in het gevangeniswezen hebben wij als gijzelingsonderhandelaar en het interventieteam dagelijks te maken met agressie. Wij weten hoe een dader denkt en hoe hij te werk gaat, toch is het iedere keer anders. Deze ervaringen nemen we mee en met voorbeelden uit de praktijk. Zo bereiden we deelnemers geleidelijk voor op een conflictsituatie en hoe hier mee om te gaan.

"Heftig maar leerzaam"

Overvaltraining in Amersfoortse horeca

In Amersfoort hebben dinsdagochtend zo'n twintig horecamedewerkers getraind hoe ze moeten handelen tijdens een overval. Koninklijke Horeca Nederland wil dat zoveel mogelijk horecamedewerkers die training krijgen. De deelnemers zijn zichtbaar onder de indruk van het rollenspel. "Het is heftig maar ook leerzaam", zegt één van de deelnemers. De acteurs gebruiken fysiek en verbaal geweld. "Zo krijg je een beetje een idee hoe je ergens op reageert en dat is altijd goed om van jezelf te weten”.

onze trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met: 

Contact met  

Hoe werkt het

Voorafgaand aan de training maken we een kennismakingsafspraak. De inzichten en behoeften gebruiken we als input voor onze training. Tijdens de training worden theorie en praktijk regelmatig afgewisseld. We behandelen praktijkgerichte opdrachten en passen deze toe in de dagelijkse situaties. Met rollenspellen wordt de praktijksituatie gesimuleerd, zodat medewerkers ervaren hoe een situatie kan escaleren. 

In de praktijk

Al onze trainingen zijn maatwerk. Na een intake op lokatie maken we op basis van uw specifieke situatie een programma dat 1:1 aansluit op de dagelijkse praktijk.

Voor wie? 

Onze training is bedoeld voor werknemers die direct contact hebben met mensen en er een (verhoogde) kans op agressie is.

Wat heb ik er aan? 

Na afloop bent u in staat alert te reageren op agressief gedrag. U kunt (potentiële) agressie van anderen in een vroeg stadium herkennen, benoemen en de-escaleren.

U kunt effectief reageren op uitdagend en agressief gedrag door middel van confronteren of kalmeren. En nog belangrijker: u leert uw eigen grenzen te bewaken en krijgt meer grip op emotioneel en agressief gedrag.

Enkele van onze tevreden klanten

Die onze training hebben gevolgd